انتشار مقالات پذیرش شده کنفرانس در "مرکز اطلاعات علمی خوارزمی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی"

تاریخ درج: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

در راستای ارج نهادن به تلاشهای علمی پژوهشگران و نیاز به ثبت دستاوردهای علمی ایشان؛ کلیه مقالات پذیرفته شده ی کنفرانس، ضمن چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس، در "مرکز اطلاعات علمی خوارزمی" منتشر و نمایه می شود و برای هر یک از مقالات کد اختصاصی خوارزمی تعلق می گیرد. قابل ذکر است قابلیت دسترسی تمام متن به مقالات پس از برگزاری رویداد برای پژوهشگران و علاقمندان میسر می گردد.

این پایگاه زیر نظر "موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی" فعالیت می کند و مورد تایید موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور می باشد.

همچنین یک نسخه از مجموعه مقالات کنفرانس جهت بایگانی به "سازمان اسناد و کتابخانه ملی" ارسال می گردد.